Case

Trähusprojekt i Östergötland​

Redesign av sajt

Trähusprojekt i Östergötland är ett kunskapsforum där alla intresserade
lär sig mer om trähusbyggnad. Deras vision är att tillsammans med andra aktörer
belysa för- och nackdelar med träbyggnadsteknik.

Grafisk form: Johan Sjöstrand